天线宝宝论坛293333-天线宝宝论坛49008-49008天线宝宝论坛-天线宝宝论坛开奖直播-天线宝宝论坛tt533

当前位置:首页 >> 天线宝宝论坛293333-天线宝宝论坛49008-49008天线宝宝论坛-天线宝宝论坛开奖直播-天线宝宝论坛tt533

西门子plc模块现货型号出仓

信息来源:      发布时间:2021-03-11 09:22:22      点击次数:0
西门子PLC电源模块如何选择?由于PLC主机供电是有限的,当外加扩展单元或外设单元。用主机电源时超出额定值,这时就需要电源模块。那么PLC电源模块如何选择呢?


西门子PLC电源模块如何选择


1.写入器的选择 为了防止因干扰使锂电池电压变化等原因破坏RAM中的用户和程序,可选用EPROM写入器,通过它将用户程序固化在EPROM中。现在有些PLC或其编程器本身就具有EPROM写入器的功能。


2.电源模块的选择 电源模块的选择较为简单,只需考虑电源的额定输出电流就可以了。电源模块的额定电流必须大于CPU模块、I/O模块、及其它模块的总消耗电流。电源模块选择仅对于模块式结构的PLC而言,对于整体式PLC不存在电源的选择。


3.编程器的选择 对于小型控制系统或不需要在线编程的PLC系统,一般选用价格便宜的简易编程器。对于由中、高档PLC构成的复杂系统或需要在线编程的PLC系统,可以选配功能强、编程方便的智能编程器,但智能编程器价格较贵。如果有现成的个人计算机,可以选用PLC的编程软件包,在个人计算机上实现编程器的功能。6ES7221-3AD30-0XB0
6ES7221-3AD30-0XB0
6ES7221-3AD30-0XB0
6ES7221-3AD30-0XB0
6ES7231-5PA30-0XB0
6ES7511-1FK02-0AB0
6ES7211-1AE40-0XB0
6ES7211-1AE40-0XB0
6ES7211-1AE40-0XB0
6ES7211-1HE40-0XB0
6ES7288-1SR60-0AA0
6ES7288-1ST20-0AA0
6ES7288-1ST20-0AA0
6ES7288-3AE08-0AA0
6ES7222-1BD30-0XB0
6ES7223-1PH32-0XB0
6ES7223-1PH32-0XB0
6ES7223-1PH32-0XB0
6ES7223-1PH32-0XB0
6ES7215-1BG40-0XB0
6ES7234-4HE32-0XB0
6ES7954-8LF03-0AA0
6ES7954-8LF03-0AA0
6ES7223-1BL32-0XB0
6ES7223-1BL32-0XB0
6ES7223-1BL32-0XB0
6ES7222-1BH32-0XB0
6ES7222-1BH32-0XB0
6ES7222-1BH32-0XB0
6ES7223-1BH32-0XB0
6ES7223-1BH32-0XB0
6ES7223-1BH32-0XB0
6ES7223-1BH32-0XB0
6ES7231-4HF32-0XB0
6ES7232-4HD32-0XB0
6ES7231-5PF32-0XB0
6ES7231-5PD32-0XB0
6ES7214-1BG40-0XB0
6ES7212-1AE40-0XB0
6ES7212-1AE40-0XB0
6ES7215-1HG40-0XB0
6ES7215-1HG40-0XB0
6ES7215-1HG40-0XB0
6ES7215-1HG40-0XB0
6ES7231-5QF32-0XB0
6ES7231-5QF32-0XB0
6ES7231-5QF32-0XB0
6ES7231-5QF32-0XB0
6ES7231-5QF32-0XB0
6ES7217-1AG40-0XB0
6ES7954-8LE03-0AA0
6ES7954-8LE03-0AA0
6ES7954-8LE03-0AA0
6ES7232-4HB32-0XB0
6ES7232-4HB32-0XB0
6ES7231-4HD32-0XB0
6ES7231-4HD32-0XB0
6ES7231-4HD32-0XB0
6ES7223-1PL32-0XB0
6ES7223-1PL32-0XB0
6ES7222-1HH32-0XB0
6ES7222-1HH32-0XB0
6ES7222-1BF32-0XB0
6ES7222-1BF32-0XB0
6ES7222-1BF32-0XB0
6ES7222-1HF32-0XB0
6ES7221-1BF32-0XB0
6ES7221-1BF32-0XB0
6ES7221-1BF32-0XB0
6ES7221-1BF32-0XB0
6ES7541-1AB00-0AB0
6ES7551-1AB00-0AB0
6ES7132-4BD01-0AA0
6ES7138-4CB11-0AB0
6ES7195-7HF80-0XA0
6ES7335-7HG02-0AB0
6ES7335-7HG02-0AB0
6ES7335-7HG02-0AB0
6ES7353-1AH01-0AE0
6ES7407-0KR02-0AA0
6ES7653-2BA00-0XB5
6ES7653-2BA00-0XB5
6ES7653-2BA00-0XB5
6ES7653-2BA00-0XB5
6ES7288-5CM01-0AA0
6ES7288-3AM06-0AA0
6ES7288-3AM06-0AA0
6ES7288-3AM06-0AA0
6ES7241-1CH30-1XB0
6ES7241-1CH30-1XB0
6ES7241-1CH30-1XB0
6ES7532-5HD00-0AB0
6ES7221-3BD30-0XB0
6ES7221-3BD30-0XB0
6ES7221-3BD30-0XB0
6ES7221-3BD30-0XB0
6ES7221-3BD30-0XB0
6ES7221-3BD30-0XB0
6ES7221-3BD30-0XB0
6ES7212-1BE40-0XB0
6ES7212-1BE40-0XB0
6ES7212-1BE40-0XB0
6ES7212-1BE40-0XB0
6ES7288-1SR40-0AA0
6ES7193-4JB00-0AA0
6ES7288-1ST60-0AA0
6ES7193-4FL10-0AA0
6ES7215-1AG40-0XB0
6ES7215-1AG40-0XB0
6ES7215-1AG40-0XB0
6ES7215-1AG40-0XB0
6ES7221-1BH32-0XB0
6ES7221-1BH32-0XB0
6ES7221-1BH32-0XB0
6ES7221-1BH32-0XB0
6ES7221-1BH32-0XB0
6ES7221-1BH32-0XB0
6ES7221-1BH32-0XB0
6ES7221-1BH32-0XB0
6ES7214-1AG40-0XB0
6ES7214-1AG40-0XB0
6ES7214-1AG40-0XB0
6ES7214-1AG40-0XB0
6ES7214-1AG40-0XB0
6ES7214-1AG40-0XB0
6ES7532-5HF00-0AB0
6ES7532-5HF00-0AB0
6ES7211-1BE40-0XB0
6ES7211-1BE40-0XB0
6ES7214-1HG40-0XB0
6ES7214-1HG40-0XB0
6ES7232-4HA30-0XB0
6ES7232-4HA30-0XB0
6ES7232-4HA30-0XB0
6ES7231-5ND32-0XB0
6ES7231-5ND32-0XB0
6ES7231-5ND32-0XB0
6ES7231-5ND32-0XB0
6ES7231-4HA30-0XB0
6ES7231-4HA30-0XB0
6ES7231-5QD32-0XB0
6ES7954-8LP02-0AA0
6ES7954-8LP02-0AA0
6ES7954-8LP02-0AA0
6ES7954-8LC03-0AA0
6ES7954-8LC03-0AA0
6ES7523-1BL00-0AA0
6ES7523-1BL00-0AA0
6ES7540-1AB00-0AA0
6ES7540-1AB00-0AA0
6ES7540-1AD00-0AA0
6ES7592-1AM00-0XB0
6ES7592-1AM00-0XB0
6ES7592-1BM00-0XB0
6ES7592-1BM00-0XB0
6ES7212-1HE40-0XB0
6ES7241-1CH32-0XB0
6ES7241-1CH32-0XB0
6ES7954-8LL03-0AA0
6ES7954-8LL03-0AA0
6ES7954-8LL03-0AA0
6ES7522-1BH10-0AA0
6ES7531-7NF10-0AB0
6ES7534-7QE00-0AB0
6ES7534-7QE00-0AB0
6ES7522-1BH01-0AB0
6ES7522-1BH01-0AB0
6ES7522-5FH00-0AB0
6ES7522-5FH00-0AB0
6ES7798-0CA00-0XA0
6ES7654-7HY00-0XA0
6ES7193-4CA30-0AA0
6ES7317-2EK14-0AB0
6ES7317-2EK14-0AB0
6ES7998-8XC01-8YE2
6ES7288-2DT16-0AA0
6ES7288-1SR30-0AA0
6ES7288-3AR02-0AA0
6ES7288-2DR16-0AA0
6ES7288-3AM03-0AA0
6ES7288-3AM03-0AA0
6ES7288-3AT04-0AA0
6ES7288-3AT04-0AA0
6ES7288-3AQ02-0AA0
6ES7288-2DT08-0AA0
6ES7288-3AR04-0AA0
6ES7288-2DR08-0AA0
6ES7288-2DE16-0AA0
6ES7288-1ST30-0AA0
6ES7288-2DR32-0AA0
6ES7288-3AQ04-0AA0
6ES7288-3AQ04-0AA0
6ES7288-3AQ04-0AA0
6ES7288-2DE08-0AA0
6ES7517-3HP00-0AB0
6ES7513-1RL00-0AB0
6ES7513-1RL00-0AB0
6ES7960-1CB00-0AA5
6ES7960-1BC00-5AA5
6ES7511-1TK01-0AB0
6ES7517-3UP00-0AB0
6ES7517-3UP00-0AB0
6ES7518-4AP00-0AB0
6ES7288-1CR40-0AA0
6ES7288-1CR60-0AA0
6ES7518-4FP00-0AB0
6ES7518-4FP00-0AB0
6ES7134-6HD01-0BA1
6ES7134-6HD01-0BA1
6ES7511-1UK01-0AB0
6ES7515-2UM01-0AB0
6ES7500-0HP00-0AB0